Oefenschool op maandag

Groep 1 van 12:30 tot 14:00 uur

Groep 2 van 14:30 tot 16:30 uur

Over de Oefenschool

Praktijkgerichte lessen – spreken – stimuleren van zelfvertrouwen – leren in een vertrouwde, veilige omgeving

Twee betrokken Arnhemse docenten Nederlands hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn tot de conclusie gekomen dat drie jaar inburgering voor veel Eritrese statushouders niet genoeg is om zelfredzaam te zijn. Onze taal is zo totaal anders dan het Tigrinya dat veel Eritreeërs het Nederlands niet durven spreken. Meer lessen zijn nodig maar vooral meer oefenen met de taal. Daarom hebben deze twee docenten het initiatief genomen voor de ‘Oefenschool’.

Marike en Latife 

Een praktische insteek

Er zal in de Oefenschool vooral praktijkgericht les worden gegeven: handige woorden en zinnetjes aanleren en blijven oefenen, gesprekjes trainen door middel van rollenspelen en werken aan het zelfvertrouwen. Daarnaast hulp bieden bij situaties die zich voordoen in het dagelijks leven, zoals: hoe maak ik een afspraak met de verwarmingsmonteur of de tandarts, hoe vertel ik de huisarts wat ik mankeer, hoe overleg ik met de leerkracht van mijn kind, hoe maak ik een praatje met de buren, etc.

Voor wie is de Oefenschool

De Oefenschool is bedoeld voor Eritrese statushouders die na hun inburgering willen blijven oefenen met de taal en meer Nederlands willen leren. De gecertificeerde docenten Marike Spee en Latife Akan geven elke maandagmiddag les. Deze lessen verzorgen zij samen waardoor erop zowel A1 als A2 niveau lesgegeven kan worden.

Welkom aan de Van Eckstraat 1 in Arnhem

En, het is gratis!