Locatie 

Het Bruishuis

     Akkerwindestraat 1-912

     6832 CR  Arnhem

Telefoon:

     06-10076002

Email: 

     wim@integratiehuis.nl

  

Stichting Integratiehuis bankrekening: NL44RABO 0312 3435 31